Miljöpolicy

Vi tar hållbarhetsfrågorna på allvar och arbetar ständigt med att förbättra oss, företaget skall sträva efter att välja material och kemikalier som inte påverkar miljön negativt, arbetsmetoderna skall vara resurseffektiva, material och avfall ska i den mån det är möjligt återvinnas.

Konkreta exempel är att vi i trimmet använder ekologiska produkter, allt städmaterial förutom desinfektionsmedel är miljömärkt och bajspåsarna vi använder är nedbrytbara.

För att minska transporter väljer vi i största möjliga mån produkter som är tillverkade i Sverige.

Har ni tips på svenska märken vi borde kolla upp? Hör av er!